Privacyverklaring

Ingevolge de nieuwe privacywetgeving (in voege vanaf 25 mei 2018) zijn wij als vereniging gehouden de nodige maatregelen te treffen om de privacy van uw persoonlijke gegevens te garanderen.

De gegevens die wij van de leden verzamelen beperken zich tot de doeleinden, noodzakelijk voor de werking van onze vereniging. Behalve, naam, adres, e-mailadres, telefoonnr en de gehouden diersoorten, worden geen andere gegevens opgeslagen. Deze database wordt beheert door de secretaris in zijn persoonlijk archief en deze informatie is niet beschikbaar voor derden, tenzij voor de bestuursleden uit hoofde van hun functie. Ontslagnemende of gewezen bestuursleden dienen de gegevens die zij over de leden in die hoedanigheid hebben bekomen te vernietigen, zodat deze niet openbaar kunnen worden. Bankgegevens die wij bekomen door uw overschrijving van lidgeld worden niet opgeslagen en zijn enkel bij de penningmeester bekend via bankuittreksels en worden niet aan derden verstrekt.

Op onze website staan persoonlijke gegevens niet vermeld (tenzij van de bestuursleden). In de rubriek "Lidmaatschap" wordt verwezen naar een invuldocument voor de aanvraag van informatie over een eventueel lidmaatschap. Het emailadres van de personen die dit invuldocument verstuurden, wordt enkel voor de webmaster zichtbaar en wordt maximum 14 dagen bijgehouden en vervolgens verwijderd indien de persoon geen verdere interesse vertoont. De webmaster ziet er op toe dat op de site geen foto's van leden worden geplaatst zonder hun uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.